Marka przyjazna ludziom i planecie

Jako marka zobowiązujemy się do priorytetowego traktowania ludzi, planety i społeczności poprzez różnego rodzaju inicjatywy, które pomagają nam spełnić tę obietnicę.

Ludzie

 • Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i zintegrowanego zespołu pracowników. Podejmujemy aktywne kroki w celu dostosowania i wspierania osób z trudnościami w nauce lub emocjonalnymi. Wszyscy pracownicy biorą udział w szkoleniu z zakresu różnorodności i integracji.
 • Wdrożyliśmy programy dobrego samopoczucia i możliwości ciągłego uczenia się dla wszystkich naszych pracowników. Eksperci w dziedzinie dobrego samopoczucia uczestniczą w naszej siedzibie w warsztatach dla pracowników, aby nauczyć się technik poprawy samopoczucia i stylu życia. Wszyscy pracownicy otrzymują dostęp do portalu edukacyjno-rozwojowego.
 • 55% naszej rady operacyjnej stanowią kobiety, a my wprowadziliśmy środki mające na celu zapewnienie prawdziwie reprezentatywnej różnorodności w całej firmie.
Chronimy planetę

Planeta

 • Nasza siedziba korzysta w 100% z energii odnawialnej.

 • Przy produkcji wszystkich naszychopakowań produktów detalicznych wykorzystujemy papier pochodzący w 100% ze zrównoważonych uprawleśnych (certyfikat FSC).

 • Usunęliśmy ponad 1,5 tony organicznego plastiku z naszych produktów w 2020 roku i używamy opakowań w pełni nadających się do recyklingu i, tam gdzie to możliwe, do ponownego wykorzystania.

 • Nasze produkty są wolne od następujących substancji chemicznych: Bisfenol A, Butyl, Benzyl Phthalate (BBP), Formaldehyd, Parabeny, Hydrogen Peroxide, Nano Particles, Oxybenzone, Phthalates, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate i Micro Beads.

Społeczność

 • Nasi pracownicy są zachęcani do poświęcenia 500 godzin rocznie na pracę w organizacjach charytatywnych, które wspieramy.

 • 10% przychodów z naszej mieszanki Inner Strength Blend jest przekazywane na rzecz holenderskiej fundacji Defence Against Cancer. Dochody te wspierają bezcenne badania nad immunoterapią, nowym i obiecującym sposobem leczenia raka, który wykorzystuje własny system odpornościowy organizmu do walki z chorobą.

 • Wspieramy organizację charytatywną MIND zajmującą się zdrowiem psychicznym i w ramach darowizny przekazaliśmy 25 000 funtów na wsparcie programów wspierających dobre samopoczucie psychiczne w Wielkiej Brytanii.

 • W 2020 roku przekazaliśmy kluczowym pracownikom NHS i The Beauty Banksponad 100 000 funtów w produktach poprawiających samopoczucie.
Tworzymy społeczność

Zobowiązania na przyszłość. Naszym zamiarem jest dalsze wywieranie pozytywnego wpływu w kolejnych latach poprzez jeszcze więcej inicjatyw.

Ludzie

 • Wprowadzimy monitorowanie i raportowanie różnic w wynagrodzeniach ze względu na płeć i pochodzenie etniczne oraz podejmiemy działania w celu zniwelowania różnic tam, gdzie to możliwe.

 • Wszystkim bezpośrednio zaangażowanym pracownikom będziemy płacić realną płacę umożliwiająca godne życie.

 • Co najmniej 75% naszych pracowników będzie “zadowolonych” lub “zaangażowanych” zgodnie z formalnymi badaniami satysfakcji lub zaangażowania.
Chronimy ludzi
chronimy planetę

Planeta

 • Do 2023 roku staniemy się neutralni pod względem emisji dwutlenku węgla we wszystkich bezpośrednich działaniach firmy.

 • Do 2023 roku 100% naszego oleju palmowego, pochodnych oleju palmowego, drewna, masy celulozowej i papieru będzie pochodzić ze źródeł certyfikowanych jako zrównoważone.

 • Do 2023 roku wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych będą w 100% nadawały się do recyklingu, ponownego wykorzystania lub kompostowania i będą zawierały średnio 30% zawartości przetworzonej w całym portfolio.

Społeczność

 • Do 2023 r. wszyscy nasi głównie dostawcy zostaną poddani kontroli, ocenie i weryfikacji pod kątem praktyk środowiskowych, społecznych i zarządzania.

 • Pracujemy nad przyjęciem i promowaniem jak najbardziej pozytywnych praktyk w całym naszym modelu biznesowym i działalności. Dzielimy się naszymi doświadczeniami i osiągnięciami z kolegami i partnerami z branży, aby wyznaczyć nowy standard odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w sektorze beauty i wellness.
chronimy społeczeństwo
Anna Teal, prezes Aromatherapy Associates

Kiedy Aromatherapy Associates została założona w połowie lat osiemdziesiątych, jej celem było pomaganie ludziom w potrzebie, wspieranie ich zarówno w dobrych i złych momentach oraz poprawianie ich dobrego samopoczucia. Od samego początku nasi założycielki były pasjonatkami spełniania większych potrzeb i czynienia dobra na świecie, a nie tylko zarabiania pieniędzy. Dbałość o ludzi i planetę była bardzo istotnym elementem marki tak wtedy, jak i teraz.

Dzięki uzyskaniu certyfikatu B Corp jesteśmy w stanie stworzyć lepszy biznes, który reprezentuje najwyższe standardy w kontekście oddziaływania na środowisko i społeczeństwo. Naszym zadaniem nie jest teraz spocząć na laurach, ale pracować razem jako zespół, angażując się w społeczeństwie i inspirując innych. Marce Aromatherapy Associates nie chodzi tylko o bycie najlepszym brandemaromaterapeutycznym na świecie, ale najlepsza marką dla świata, któremu chcemy służyć poprzez wspieranie dobrego samopoczucia. To jest nasze zobowiązanie i misja.

Eksperci welbeing